Senioren Middag 2017

DE BEJAARDENMIDDAG

De “Standdaarbuitense Bejaardenmiddag” op carnavalsmaandag is al vele jaren een begrip in het Zwammegatse Carnaval.
De Seniorenmiddag wordt georganiseerd voor de 55-plussers en bejaarden door de leden van “de Deurzetters”, met daarbij een groep vaste vrijwilligers. Deze groep bestaat uit 17 enthousiaste deelnemers in alle leeftijden, waarvan sommigen al jaren actief zijn, soms zelfs al 25 jaar of langer waardoor de samenstelling van de groep grotendeels zo goed als ongewijzigd is en blijft.

De middag bestaat uit een afwisseling van sketches, muziek, playback, live optredens, tonpraters en optredens van verschillende dweilbands met als vaste hoofdmoot onze Hofkapel “de Deurzwammers”

Het programma is in hoofdzaak afgestemd op de intresses van onze senioren, maar op deze middag komen zoveel wetenswaardigheden van het afgelopen jaar bovendrijven dat het in de loop der jaren uitgegroeid is naar een happening waar bijna iedereen wel bij wil zijn. Aan het eind van de middag ben je weer helemaal bijgepraat over het wel en wee van ’t Zwammegat, de bejaardenmiddag staat garant voor een bomvolle zaal.

De commissie cultuur van de stichting dorpsweek is dit alles ook niet ontgaan en heeft “De Cabaretgroep Carnaval” zoals onze deftige naam luidt, in 2013 beloond met de Cultuurprijs van Standdaarbuiten.

De bejaardenmiddag wordt gehouden op carnavalsmaandag om 14:00 uur in ” De Standaert” .